NAXALBARI  BLOCK  &  PANCHAYAT  SAMITY
Matigara Block
Phansidewa Block
Naxalbari Block
Kharibari Block
Phone no - 2488833 / 2488403
Phone no -   2488403
Sabhapati -  Saroj Kiran Toppo (7074219628)
Phone no -   248833,
Sahakari Sabhapati -  Md. Islam (9002327203)
Name of the G.P
1) Naxalbari.
        Pradhan -           , Radha Gobinda Ghosh (9474328224).
        Upa Pradhan -   .  Ratilal Oraon (9434892293)
2) Lower Bagdogra            
        Pradhan -           , Bebha Biswakarma (9733224507)
        Upa Pradhan -      Goutam Ghosh (9832375604)
3) Upper Bagdogra
        Pradhan -             Kanchan Kushwaha (9733377278)
        Upa Pradhan -      Sanjay Mahato (9800416425)
4) Hatighisa           
        Pradhan -            Jaistha Mohan Roy (9733274892)
        Upa Pradhan -     Clara Xaxa Toppo (9474583552)
5) Moniram              
        Pradhan -            Lachmi Lama (7063788788)
        Upa Pradhan -     Bortu Roy (9851784237)
6) Gossainpur                  
        Pradhan -            Anima Sinha (9933305533)
        Upa Pradhan -     Amrita Lal Sarkar (9851744908)