The Members Of S.M.P
SABHADHIPAT & KARMADHYAKSHAI (SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD)
Artha Sanstha Unnayan O Parikalpana Sthayee Samiti
Prof. Tapash Kumar Sarkar
SAHAKARI  SABHADHIPATI & KARMADHYAKSHA
Krishi Sech Samabaya Khudra Shilpa Bidyut O Achiracharit Shakti Sthayee Samiti
Smt Tapashi Roy (Mandal)
Sri Kajal Ghosh
Leader of the Opposition & Adhyaksha,
District Panchayat Council.
Sri Chhotan Kisku
Karmadhyaksha,Purta Karya Paribahan,
Janaswasthya O Paribesh Sthayee Samiti.
Sri Bhabesh Ghosh
Karmadhyaksha,Khadya Sarbaraha Nari O Shisu Unnayan Tran O Janakalyan S
Smt Parbati Singha
Karmadhyaksha,Siksha Sanakriti Tathya O Krida Sthayee Samiti
Smt Lalita Saharia
Karmadhyaksha,Ban O Bhumi Sankar & Matsya O Prani Sampad Bikash Sthayee
Samiti
Smt Sharmistha Chanda Roy

Member
Md. Ainul Haque

Member