The Members Of S.M.P
Captain Nalini Ranjan Roy       Karmadhyaksha
Siksha Sanskriti Tathya O Krira
Sthayee samiti.
Siliguri Mahakuma Parishad.
Kumudini Baraik (Ghosh) 
Karmadhyaksha
Khaddya- O-Sarabaraho Sishu-O-Nari Kalayan Tran Sthayee Samiti.
Siliguri Mahakuma Parishad.
Ainul Haque
Karmadhyaksha
Krishi sech samabay sthayee samiti
Siliguri Mahakuma Parishad
Smt.Jyoti Tirkey.
Member Siliguri Mahakuma Parishad.
Kishori Mohan Singha
Karmadhyaksha; Ban-O- Bhumi Sangskar; Matsho-O-Prani Sampad Bikash Sthayee Samiti
Siliguri Mahakuma Parishad
Ajay Oraon                          
Member & Opposition leader ;
Siliguri Mahakuma Parishad
Priyanka Biswas
Karmadhyaksha
Purta Karya-O-Paribanh
Jana Swastha-O- Paribesh
Sthayee Samiti.
Siliguri Mahakuma Parishad.
Arun Ghosh                        
Sabhadhipati                        
Siliguri Mahakuma  Parishad
Roma Reshmi Ekka                                 Sahakari  Sabhadhipati               
Siliguri Mahakuma Parishad