KHARIBARI  BLOCK  &  PANCHAYAT  SAMITY
Matigara Block
Phansidewa Block
Naxalbari Block
Kharibari Block
Phone no  :     2554305 / 2554213
        B.D.O          :    
        Phone no    :     2554030
        Sabhapati   :      Sri Badal Chandra Sarkar (9733173145)
        Phone no    :      2554305
        Sahakari Sabhapati  :  Smt Goutami Singha (8159889968)
Name of the G.P
1) Raniganj-Panisali.
      Pradhan -        :  Sri Jagannath Roy,(9635912253) Ph -2555032 / 2554264.
      Upa Pradhan  :  Smt Puspa Oraon(Lakra).(9635412357)
2) Buraganj               
      Pradhan           :  Smt Lakshmi Barman (8670141935) , Ph- 2822422
      Upa Pradhan   :  Sri Nandy Bhusan Singha (9933874220).
3) Kharibari-Panisali            
      Pradhan            :   Sri Himadri Kumar Sinha (9851245860 , Ph- 2554228.
      Upa Pradhan    :   God Ferdius Xess (9635303442), Ph -2554662.
4) Binnabari             
      Pradhan            :   Smt Anju Bepari (9679214415)
      Upa Pradhan    :   Sri Anil Sarkar (7384292723).